Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1605 zwycięstwo wojsk polskich dowodzonych przez hetmana Jana Karola Chodkiewicza nad Szwedami pod Kircholmem.

1939 – w Warszawie powołano Służbę Zwycięstwu Polski (SZP), pierwszą konspiracyjną organizację niepodległościową w czasie II wojny światowej, na czele której stanął gen. Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski. Tego też dnia na skutek nacisków ze strony rządów Francji oraz środowisk skupionych wokół gen. Władysława Sikorskiego, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski złożył rezygnację z funkcji następcy Prezydenta RP.