Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1914 – 2 Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem płk. Zygmunta Zielińskiego, 3 Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem kpt. Józefa Hallera oraz dwa szwadrony kawalerii pod komendą rtm. Zbigniewa Dunin-Wąsowicza i por. Juliusza Klasterskiego zostały skierowane na front węgierski.

1918 – członek Pogotowia Bojowego PPS (konspiracyjnej organizacji utworzonej w grudniu 1917 r. przez PPS z inicjatywy Tomasza Arciszewskiego), Antoni Purtal dokonał zamachu na szefa niemieckiej policji politycznej w Warszawie, Ericha Schulzego, który kierował akcją aresztowania Józefa Piłsudskiego w lipcu 1917 r.

1936 – w Cowes zwodowano kontrtorpedowiec ORP „Błyskawica”.

1939 – ostatnia bitwa oddziałów Korpusu Ochrony Pogranicza pod dowództwem gen. Wilhelma Orlika-Rückemanna z Armią Czerwonej. Obradująca w Paryżu Rada Ministrów pod przewodnictwem gen. Władysława Sikorskiego podjęła uchwałę o nadaniu Miastu Warszawie Orderu Wojennego Virtuti Militari.