Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Poniedziałek, 11. Październik 2021
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1919 – Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dokonał uroczystego otwarcia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, zamkniętego przez władze rosyjskie w 1832 r. W swym przemówieniu Naczelnik Państwa stwierdził m.in.: Gdy grzmią pioruny, przede wszystkim tu w wieżyce i domy uderzają. Nieszczęśliwe nasz ziemie kresowe! A jednak głębokie jest w tym szczęście, płynące z wiary w idealne pierwiastki własnej kultury. Dlatego też, gdy danym było i nam stanąć w chwale zwycięstwa, gdy burza nad tymi murami już się przeniosła – spieszyłem, by dźwignąć dla tej wiary świątynię, by dać znak widomy tej potęgi i siły.

    1938 – oddziały Wojska Polskiego pod dowództwem gen. Władysława Bortnowskiego zakończyły operację wyswobodzenia Zaolzia z rąk czeskich. Prezydent RP wydał dekret o zjednoczeniu Zaolzia z Polską.

    1969 – w Arundel w Kanadzie zmarł gen. Kazimierz Sosnkowski (ur. 19 listopada 1885 r.), piłsudczyk, współtwórca Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, Szef Sztabu oddziałów strzeleckich i I Brygady Legionów Polskich, wybitny dowódca w wojnie polsko-bolszewickiej, minister spraw wojskowych (1920-23 i 1923-24), w wojnie obronnej 1939 r. dowódca Frontu Południowego, Komendant Główny Związku Walki  Zbrojnej (1939-40), Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych w latach 1943-44, jeden przywódców polskiej emigracji niepodległościowej po II wojnie światowej.