Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Piątek, 22. Październik 2021
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1770 – Generalność Barska - najwyższa władza Konfederacji Barskiej ogłosiła detronizację króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i stan bezkrólewia.

    1914 – z rozkazu Józefa Piłsudskiego została ogłoszona w Warszawie deklaracja ideowa Polskiej Organizacji Wojskowej, która określała, iż głównym celem POW jest zdobycie niepodległości Polski drogą walki zbrojnej. Na czele POW stanął por. Tadeusz Żuliński, bratanek Romana Żulińskiego, członka Rządu Narodowego, straconego razem z Romualdem Trauguttem na stokach Cytadeli Warszawskiej. Członkowie organizacji (początkowo około tysiąca osób) działali najpierw wyłącznie na terenie zaboru rosyjskiego, prowadząc działania wywiadowcze i dywersyjne na tyłach armii rosyjskiej.

    1914 – 1. Pułk Legionów Polskich stoczył trwającą do 26 października 1914 r. bitwę z Rosjanami pod Laskami – Anielinem koło Dęblina. W czasie walk ciężko ranni zostali wykazujący się niezwykłą odwagą dowódcy legionowi: Michał Żymierski, Franciszek Pększyc-Grudziński, Michał Karaszewicz-Tokarzewski, a drobną ranę odniósł także dowodzący pułkiem Józef Piłsudski. Pisał on w rozkazie podsumowującym bitwę: Z dumą patrzyłem na spokój i pewność siebie, z którymi bataliony poszły w ogień. (…) Honor naszego żołnierza został uszanowany nawet przez tych, którzy dotąd z głębokim niedowierzaniem i nieufnością patrzyli na nasze usiłowania. Ponieśliśmy duże ofiary, lecz te sowicie sprawie się opłacą.