Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Poniedziałek, 25. Październik 2021
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1918 – Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich (przemianowany w 1928 r. na Sztab Główny, a następnie w 1945 r. Sztab Generalny Wojska Polskiego), powołując na tę funkcję gen. Tadeusza Rozwadowskiego.

    1921 – w Belwederze miał miejsce ślub Józefa Piłsudskiego i Aleksandry Szczerbińskiej. Ślubu udzielił kapelan Naczelnika Państwa ks. prałat Marian Tokarzewski, a świadkami byli płk Bolesław Wieniawa-Długoszowski i płk dr Eugeniusz Piestrzyński. 

    1924 – do warszawskiej Katedry Św. Jana sprowadzono ze Szwajcarii prochy Henryka Sienkiewicza, zmarłego w 1916 r., jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy, laureata Literackiej Nagrody Nobla za powieść Quo Vadis

    1926 – na zamku książąt Radziwiłłów w Nieświeżu, Marszałek Józef Piłsudski odznaczył pośmiertnie Orderem Wojennym Virtuti Militari swego adiutanta mjr. Stanisława Radziwiłła, poległego w wojnie polsko-bolszewickiej. Marszałek został podjęty obiadem przez Albrechta Radziwiłła i spotkał się z przedstawicielami rodów książęcych i ziemiańskich. Wygłaszając toast, Marszałek, nawiązując do swej dawnej działalności rewolucyjnej, miał powiedział z humorem: To nie sztuka zabić kruka, ani sowę trafić w głowę, ale sztuka całkiem świeżą, trafić z Bezdan do Nieświeża.