Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 5. Październik 2021
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1912 – w związku z kryzysem bałkańskim Józef Piłsudski wydał rozkaz do Związku Walki Czynnej i podległych mu struktur strzeleckich, polecając wzmożenie gotowości bojowej na wypadek wybuchu międzynarodowego konfliktu zbrojnego. W oddziałach strzeleckich odbyły się próbne mobilizacje i ćwiczenia polowe. Zintensyfikowano zajęcia w zakresie taktyki, geografii politycznej i wojskowej, terenoznawstwa, umocnień, szkolenia ogniowego, strzelectwa i musztry.

    1925 – rozpoczęła się, trwająca do 16 października, konferencja międzynarodowa w Locarno, w której wzięli udział przedstawiciele rządów Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec. W wyniku ustaleń konferencji nie zagwarantowano nienaruszalności granic niemiecko-czechosłowackiej i niemiecko-polskiej.

    1939 – pod Kockiem zakończyła się ostatnia bitwa wojny obronnej stoczonej przez Samodzielną Grupę Operacyjną „Polesie” pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga. Datę przyjmuje się za koniec regularnej wojny obronnej wobec agresji niemieckiej i sowieckiej. W wojnie obronnej 1939 roku Wojsko Polskie stoczyło ponad 700 bitew i potyczek, w wyniku których zginęło 70 tyś. żołnierzy i ludności cywilnej, a 133 tysiące zostało rannych.

    1983 – Komitet Noblowski przyznał Pokojową Nagrodę Nobla przewodniczącemu Solidarności Lechowi Wałęsie. W imieniu Wałęsy, któremu władze komunistyczne uniemożliwiły wyjazd do Oslo, nagrodę odebrała jego żona Danuta.