Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Niedziela, 9. Styczeń 2022
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1797 – gen. Jan Henryk Dąbrowski zawarł umowę z ustanowionym przez ówczesnego gen. Napoleona Bonaparte rządem Republiki Lombardzkiej, na mocy której powstały Legiony Polskie, liczące blisko 8 tysięcy żołnierzy sformowanych w dwóch legiach (półbrygadach), czyli w sześciu batalionach piechoty, batalionie artylerii i pułku kawalerii.   

    1944 – w Warszawie, pod przewodnictwem Kazimierza Pużaka, utworzono Radę Jedności Narodowej, konspiracyjny parlament Polskiego Państwa Podziemnego, w skład którego weszli przedstawiciele głównych sił politycznych (m.in. Polskiej Partii Socjalistycznej, Stronnictwa Narodowego, Stronnictwa Pracy i Stronnictwa Ludowego). 
nr 4 (388) Kwiecień 2023

2023 kwiecien