Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Sobota, 11. Listopad 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1673 zwycięstwo wojsk polskich pod dowództwem Hetmana Wielkiego Koronnego Jana Sobieskiego (od 1674 r. króla Polski) nad Turkami w bitwie pod Chocimiem.

    1918 – w Compiegne pod Paryżem podpisano zawieszenie broni między państwami Ententy a państwami centralnymi, co zakończyło I wojnę światową. Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę nad wojskiem. Data przyjęta jako data odzyskania przez Polskę niepodległości, potwierdzone ustawą z 1937 r.

    1932 – na Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie odsłonięto Pomnik Lotnika, dłuta Edwarda Wittinga. Podczas okupacji niemieckiej, harcerze Szarych Szeregów (m.in. Jan Bytnar ps. „Rudy”) namalowali na cokole pomnika znak Polski Walczącej (kotwicę). Po Powstaniu Warszawskim pomnik został zniszczony. Zrekonstruowany w 1967 r., znajduje się obecnie na zwieńczeniu al. Żwirki i Wigury przy ul. Wawelskiej.

    1936 – na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie Prezydent RP Ignacy Mościcki wręczył buławę marszałkowską Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi. 
nr 5 (401) Maj

202405