Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Sobota, 9. Grudzień 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1918 – w Lublinie zainaugurował działalność Katolicki Uniwersytet Lubelski, założony z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego. W II RP KUL należał do jednego z dynamiczniej rozwijających się ośrodków naukowych, wspieranych zarówno przez Kościół, jak i państwo. Kształcił studentów na wydziałach teologicznym, prawa kanonicznego, prawa i nauk społecznych oraz nauk humanistycznych. W czasie okupacji niemieckiej był zamknięty, a kadra naukowa poddana licznym represjom. Po wojnie kadrę naukową KUL stanowili m.in. profesorowie wysiedleni z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jednym z  wykładowców był bp. Karol Wojtyła (Jan Paweł II), którego imię KUL nosi od 16 października 2005 r.

    1922 – Zgromadzenie Narodowe dokonało wyboru Gabriela Narutowicza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

    1990 – w Polsce odbyła się II tura pierwszych po wojnie wolnych wyborów prezydenckich, które wygrał Lech Wałęsa. Urząd Prezydenta RP sprawowała do 1995 r.  
nr 1 (397) 2024 styczeń

 

2024 stycze