Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Czwartek, 9. Marzec 2023
wieczne
  • Kartka z kalendarza

    1652 – pierwsze w dziejach Polski zastosowanie prawa liberum veto, zrywającego Sejm przez posła Władysława Sicińskiego.

    1863 – powstańcy styczniowi pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego pokonali oddziały rosyjskie w bitwie pod Myszyńcem na Kurpiach.

    1912 – władze rosyjskie złożyły protest na ręce ministra spraw zagranicznych Austro-Węgier hr. Leopolda Berchtolda w sprawie Józefa Piłsudskiego i działalności jego obozu oraz tolerowania ich przez władze austriackie, stwierdzając, iż jest to działalność niezwykle szkodliwa i zbrodnicza, skierowana wyłącznie przeciwko Rosji.  W odpowiedzi austriacki MSZ napisał m.in. Wymieniony Józef Piłsudski, pisarz, zamieszkały od 1910 r. w Krakowie (…), nie jest notowany niekorzystnie przez CK władze. Ostatnio wygłosił on odczyt teoretyczny o historii powstania 1863 roku. Być może to właśnie przemówienie stanowiło podstawę otrzymanych przez Rząd Cesarski informacji, według których Piłsudski miał głosić potrzebę dokonania aktów gwałtu [wobec Rosji].

    1983 – przed sądem w Grudziądzu rozpoczął się proces Anny Walentynowicz, jednej z założycieli Wolnych Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność”, której zwolnienie ze Stoczni Gdańskiej stało się przyczyną strajku w sierpniu 1980 r.   
nr 5 (401) Maj

202405