Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
12. Lipiec 2021 - 18. Lipiec 2021
Poniedziałek
12. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1943 – oddziały niemieckie dokonały mordu na ludności polskiej we wsi Michniów w Górach Świętokrzyskich, paląc żywcem ponad 100 osób. W akcie odwetu oddział mjr Jana Piwnika ps. „Ponury” rozstrzelał nazajutrz 180 żandarmów niemieckich (w większości sprawców mordu) pojmanych pod Łączną. 

Wtorek
13. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1904 – kluczowe rozmowy Józefa Piłsudskiego i Tytusa Filipowicza w Tokio z politykami i wojskowymi japońskimi w celu podjęcia współpracy przeciwko Rosji. Piłsudski proponował, aby Japonia udzieliła wsparcia finansowego dla działań rewolucyjnych podejmowanych przez PPS i utworzyła w czasie wojny japońsko-rosyjskiej Legion Polski. W zamian za to PPS zobowiązywała się prowadzić działania wywiadowcze, utrudniać mobilizację w Rosji itp. 

Środa
14. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1894 – w tajnej drukarni w Lipniszkach na Wileńszczyźnie wydrukowano pierwszy numer „Robotnika”, pisma konspiracyjnego wydawanego przez Polską Partię Socjalistyczną i redagowanego m.in. przez Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Sulkiewicza i Stanisława Wojciechowskiego. W celu wprowadzenia w błąd policji rosyjskiej, jako datę wydania podano czerwiec, a miejsce wydania – Warszawę.

  1916 – Józef Haller objął dowództwo nad II Brygadą Legionów Polskich.

  1917 – z polecenia władz niemieckich aresztowano czołowych piłsudczyków stawiając im zarzut przygotowywania powstania. Wśród aresztowanych znaleźli się m.in. Wacław Jędrzejewicz, Stefan Pomarański, Adam Skwarczyński i Wojciech Stpiczyński. 

Czwartek
15. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1410 – na polach Grunwaldu wojska polsko-litewskie dowodzone przez króla Władysława II Jagiełłę rozgromiły armię Zakonu Krzyżackiego i sprzymierzonego z nim rycerstwa z Europy Zachodniej. Bitwa była jedną z największych w dziejach średniowiecznej Europy.

  1910 – w Krakowie odbyły się uroczystości 500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, połączone z odsłonięciem Pomnika Grunwaldzkiego ufundowanego przez Ignacego Jana Paderewskiego, a wykonanego przez Antoniego Wiwulskiego.  

  1916 – Józef Piłsudski w imieniu Rady Pułkowników wystosował memorandum do władz austriackich domagając się rozszerzenia narodowego charakteru Legionów Polskich poprzez przekształcenie ich w osobny korpus polski, z polską komendą, odznakami, sztandarami.   

Piątek
16. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1770 – bitwa wojsk Konfederacji Barskiej pod Białymstokiem.

  1936 – w wypadku lotniczym w Gdyni zginął gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (ur. 2 października 1889 r.), kawalerzysta Legionów Polskich, wybitny dowódca WP w wojnie polsko-bolszewickiej, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, dowódca wojsk Marszałka w czasie przewrotu majowego, Inspektor Armii, inspektor obrony powietrznej państwa. 

Sobota
17. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1919 – wojska polskie pod dowództwem gen. Wacława Iwaszkiewicza zajęły całą Galicję Wschodnią aż po linię rzeki Zbrucz.

  1944 – Armia Czerwona i NKWD rozbroiły oddziały AK biorące udział w walkach o wyzwolenie Wilna i aresztowały dowódcę Okręgu Wileńskiego AK płk. Aleksandra Krzyżanowskiego ps. „Wilk”.

Niedziela
18. Lipiec
 • Kartka z kalendarza

  1944 – II Korpus PSZ na Zachodzie pod dowództwem gen. Władysława Andersa wyswobodził Ankonę.