Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
30. Sierpień 2021 - 05. Wrzesień 2021
Poniedziałek
30. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – rozbicie armii bolszewickiej pod Białymstokiem przez 1 Dywizję Legionową dowodzoną przez gen. Edwarda Śmigłego-Rydza. Odwrót wojsk sowieckich za Niemen.

  1939 – ogłoszenie w Polsce mobilizacji powszechnej wobec zbliżającego się konfliktu zbrojnego. 

Wtorek
31. Sierpień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – pod Komarowem koło Zamościa, w największej w XX wieku bitwie kawalerii, wojska polskie pod dowództwem gen. Juliusza Rómmla rozbiły 1 Armię Konną Siemiona Budionnego.

  1962 – w Londynie zmarł gen. dr Felicjan Sławoj Składkowski (ur. 9 czerwca 1885 r.), oficer I Brygady Legionów, jeden z czołowych polityków obozu piłsudczykowskiego, minister spraw wewnętrznych, premier RP w latach 1936-39, autor poczytnych pamiętników m.in. Strzępy meldunków, Moja służba w Brygadzie, Kwiatuszki administracyjne.

  1980 – w Stoczni Gdańskiej Międzyzakładowy Komitet Strajkowy podpisał porozumienie z przedstawicielami władz PRL, co zakończyło trwający od 14 sierpnia strajk i dało początek ruchowi „Solidarności”, oficjalnie zarejestrowanej jako Związek Zawodowy 10 listopada 1980 r. 

Środa
01. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – zakończyły się walki polsko-ukraińskie w Małopolsce Wschodniej. Linia demarkacyjna między Polską a Ukrainą została ustalona wzdłuż rzeki Zbrucz.

  1939 – atakiem pancernika „Schleswig-Holstein” na Wojskową Składnicę Tranzytową na Westerplatte oraz bombardowaniem Wielunia rozpoczęła się agresja Niemiec na Polskę i II wojna światowa. Pod Krojantami miała miejsce szarża 18 Pułku Ułanów. O godz. 18.50 po 14 godzinach walki poddała się załoga Poczty Polskiej w Gdańsku. 

  1979 – w Warszawie zawiązana została Konfederacji Polski Niepodległej, antykomunistyczna partia polityczna, nawiązująca do idei piłsudczykowskiej (przywódcy: Leszek Moczulski, Romuald Szeremietiew i Tadeusz Stański).

Czwartek
02. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1944 – zakończyły się walki powstańcze na Starym Mieście. Kilka tysięcy powstańców ewakuowało się kanałami do Śródmieścia aby kontynuować walkę.

  1945 – powołano Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” antykomunistyczną organizację podziemną, kontynuującą walkę prowadzoną po rozwiązaniu Armii Krajowej przez Delegaturę Sił Zbrojnych na Kraj. Na czele kolejnych Zarządów WiN stali kolejno: płk Jan Rzepecki (do 5 listopada 1945), płk Franciszek Niepokólczycki (do 18 października 1946 r.), ppłk Wincenty Kwieciński (do 5 stycznia 1947 r), ppłk Łukasz Ciepliński (do 27 listopada 1947 r.).

  1966 – władze komunistyczne „aresztowały” na Jasnej Górze kopię obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która od 1957 r. decyzją Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego peregrynowała po kraju, witana przez miliony wiernych. Po zatrzymaniu Obrazu po kraju jeździła pusta rama, stając się manifestacją wiernych w stosunku do władz. W czerwcu 1972 r. ks. Józef Wójcik dokonał brawurowej akcji uwolnienia Obrazu.

Piątek
03. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1920 – za okazane męstwo w wojnie polsko-bolszewickiej, Marszałek Józef Piłsudski odznaczył Orderem Wojennym Virtuti Militari gen. Władysława Sikorskiego, bohaterskiego dowódcę 5 Armii w czasie Bitwy Warszawskiej.

  1939 – zakończenie trzydniowej bitwy pod Mławą. Lotnictwo niemieckie zatopiło w porcie helskim niszczyciela „Wicher” oraz stawiacza min „Gryf”. Wielka Brytania i Francja, wypełniając zobowiązania sojusznicze wobec Polski, formalnie wypowiedziały wojnę III Rzeszy, nie podejmując jednak żadnych działań zbrojnych. 

Sobota
04. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Krakowie odbyła się przysięga 2 Pułku Legionów.

  1939 – oddziały Wehrmachtu i SS dokonały mordu na kilkuset mieszkańcach Częstochowy („krwawy poniedziałek”). Oddział harcerzy w Katowicach stoczył zacięte walki z Niemcami o wieżę spadochronową. 

Niedziela
05. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – w Kielcach odbyła się uroczystość złożenia przysięgi przez legionistów 1 Pułku Piechoty. W liście do prezesa NKN Józef Piłsudski pisał: ceremoniał, który się odbył (…) był dla wojska przykry. Wojsko nasze do tego dnia uważało się za odrębne wojsko polskie, sprzymierzone z Austrią, a nie za część austriackiej armii… Stałe porozumiewanie się, grzeczność i uprzejmość Prusaków, widoczne dla otoczenia i żołnierzy, wywołuje wrażenie, że jesteśmy ściślej sprzymierzeńcami z Prusami niż z Austrią. Opinia ta w społeczeństwie się szerzy i wobec jego niechęci do Prus nam szkodzi, a rusofilom pomaga.

  1914 – w Kielcach powołana została przez Józefa Piłsudskiego Polska Organizacja Narodowa, która miała być reprezentacją polityczną piłsudczyków, niezależną od Naczelnego Komitetu Narodowego. Ostatecznie w listopadzie 1914 r. jej przedstawiciele na czele z Michałem Sokolnickim weszli w skład NKN.

  1981 – w gdańskiej hali Oliwia rozpoczął się I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, który wystosował Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej, wzywający robotników do tworzenia wolnych ruchów związkowych. Podczas drugiej tury Zjazdu w październiku 1981 r. dokonano wyboru Lecha Wałęsy na przewodniczącego „Solidarności”.