Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
13. Wrzesień 2021 - 19. Wrzesień 2021
Poniedziałek
13. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 – oddziały 1 Pułku Legionów Polskich zajęły Lisów, Chmielnik i Grabie Wielkie oraz Stopnicę na Kielecczyźnie. Władze austriackie nakazały legionistom założyć na rękawy mundurów opaski w kolorach czarno-żółtych, taką, jaką nosili żołnierze austriackiego pospolitego ruszenia. Józef Piłsudski wspominał: rzecz prosta, nie próbowałem nawet rozdawać tego żołnierzom. Miałbym obawę, aby kolory państwa, opiekującego się nami, nie uległy profanacji.

  1769 – bitwa wojsk Konfederacji Barskiej pod Orzechowem.

Wtorek
14. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1812 – wojska polskie i francuskie, dowodzone przez Cesarza Napoleona I, zajęły Moskwę.

  1940 – polskie dywizjony bombowe 301 i 303 zbombardowały niemiecką flotę inwazyjną w Boulogne. 

Środa
15. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914  1. Pułk Piechoty Legionów wziął udział w trwających do 24 września 1914 r. walkach przeciwko korpusowi kawalerii rosyjskiej gen. Aleksandra Nowikowa na linii Nowy Korczyn–Opatowiec na lewym brzegu Wisły, nazwanych później „chrztem bojowym Legionów”. Oddziałami dowodził osobiście Józef Piłsudski, który opisał swe doświadczenia w pracy Moje pierwsze boje. 

  1939 – najintensywniejsze w kampanii wrześniowej bombardowanie Warszawy przez lotnictwo niemieckie. 

Czwartek
16. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1918 – Komitet Narodowy Polski w Paryżu mianował gen. Józefa Hallera na funkcję Armii Polskiej we Francji.

  1939 – Armia „Małopolska” wyruszyła spod Przemyśla w kierunku Lwowa. Pod Jaworowem wojska polskie rozbiły pułk SS „Germania”.

Piątek
17. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1915 – I Brygada Legionów Polskich została przeniesiona na front wołyński, gdzie walczyła ponad rok.

  1939 – agresja sowiecka na Polskę, która uniemożliwiła ostatecznie polską obronę w decydującej fazie wojny. W nocy z 17 na 18 września władze Polski przekroczyły granicę z Rumunią, aby kierować dalszą walką z najeźdźcami z terenu Francji. Działając wbrew wcześniejszym zobowiązaniom, władze rumuńskie internowały Prezydenta RP, rząd i naczelne dowództwo WP, uniemożliwiając im jakąkolwiek działalność.

  1993 – w 54. rocznicę agresji sowieckiej, opuściły Polskę ostatnie oddziały Armii Czerwonej, stacjonujące tu od II wojny światowej. 

Sobota
18. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – pod Sitowiczami na Wołyniu zginął, próbując ratować rannego Adama Koca, Aleksander Mirza-Sulkiewicz, wybitny działacz niepodległościowy pochodzenia tatarskiego, jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, sierżant I Brygady Legionów.

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Tarnopola, Równego, Złoczewa, Białego Kamienia i Olesna.

  1939 – bitwa Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej pod Tomaszowem Lubelskim. Polski okręt podwodny ORP „Orzeł” uciekł z portu w Tallinie, gdzie był internowany przez Estończyków. 

Niedziela
19. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1863 – w Warszawie miał miejsce nieudany zamach na rosyjskiego namiestnika Królestwa Polskiego gen. Fiodora Berga, zorganizowany przez naczelnika wojskowego Warszawy, członka Rządu Narodowego Powstania Styczniowego Ignacego Chmieleńskiego. W odwecie Rosjanie splądrowali Pałac Zamoyskich na Nowym Świecie, skąd przeprowadzona była próba zamachu bombowego, wyrzucając m.in. na bruk fortepian należący niegdyś do Fryderyka Chopina, co uwiecznił w przejmującym wierszu Cyprian Kamil Norwid.

  1939 – zakończyły się walki o Kępę Oksywską. W bitwie nad Bzurą zginął w walce gen. Stanisław Grzmot–Skotnicki (ur. 13 stycznia 1894 r.), ułan patrolu „Beliny” w sierpniu 1914 r., kawalerzysta, m.in. dowódca Nowogródzkiej i Pomorskiej Brygady Kawalerii, najmłodszy generał WP.