Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
20. Wrzesień 2021 - 26. Wrzesień 2021
Poniedziałek
20. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1916 – Józef Piłsudski otrzymał od austriackich władz wojskowych dymisję z Legionów Polskich, które na mocy patentu cesarza Franciszka Józefa I miały zostać przekształcone w dwudywizyjny Polski Korpus Posiłkowy. Oficerowie i żołnierze I Brygady napisali w odezwie kolportowanej w szeregach Legionów: My żołnierze – nie politycy. Nie mieliśmy rządu, ale mieliśmy Komendanta Głównego. Ufamy mu bez granic. On jest dla nas uosobieniem sprawy polskiej. Człowiek ze stali, bez skazy i lęku, zapatrzony w jeden cel – odbudowę niepodległości Polski, dążący do niej z nieubłaganym uporem i zaciętością. (...) Dla niej tworzył z nas, bez środków materialnych, wojsko polskie. Dla niej stanął na czele wojska. Dla niej wydobył z siebie pierwszorzędne talenty wojskowe. Ducha swego niezłomnego przelewał w każdego z nas, kto się z nim zetknął. Kto z nas padł w boju, padł z wiarą, że ofiara jego krwi nie stracona dla Polski, póki Komendant Główny na czele wojska. Komendant wie, co robi.

  1920 – ciężkimi walkami w okolicach Grodna rozpoczęła się, trwająca do 28 września, Bitwa nad Niemnem, która ostatecznie przesądziła o zwycięstwie Polski nad bolszewicką Rosją.

  1924 – powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza - elitarnej jednostki chroniącej wschodniej granicy Polski.

  1939 – wojsko i ludność cywilna rozpoczęły bohaterską obronę Grodna wobec ofensywy Armii Czerwonej.

  1939 – w Krakowie powołano Tajną Organizację Wojskową pod nazwą „Związek Orła Białego” (Organizacja Orła Białego), pod dowództwem płk. Kazimierza Pluty-Czachowskiego, która była konspiracyjną kontynuacją przedwojennego Związku Strzeleckiego. W czerwcu 1940 r. OOB podporządkowała się Związkowi Walki Zbrojnej.

  1942 – powołano do życia Narodowe Siły Zbrojne (NSZ).

Wtorek
21. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1914 rozwiązany został Legion Wschodni , a część jego żołnierzy w sile pułku dowodzonego przez Józefa Hallera, została włączona do Legionu Zachodniego, dając początek 3. Pułkowi Piechoty Legionów Polskich. Stał się on zalążkiem późniejszej II Brygady Legionów.

  1939 – zdobycie Grodna i Kowla przez Armię Czerwoną. 

Środa
22. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – oddziały polskie wyparły bolszewików z Połocka.

  1939 – zwycięska bitwa 101 pułku ułanów z sowieckimi oddziałami pancernymi pod Kłodziowcami. Miała miejsce kapitulacja Lwowa. Wbrew ustaleniom między dowództwem polskim a Sowietami, około dwóch tysięcy oficerów polskich zostało internowanych. W Brześciu nad Bugiem odbyła się „defilada zwycięstwa” oddziałów Wehrmachtu i Armii Czerwonej.

  1953 – ogłoszono wyrok w procesie pokazowym ordynariusza kieleckiego bp. Czesława Kaczmarka, aresztowanego przez komunistów 8 stycznia 1951 r. Hierarcha został skazany na 12 lat więzienia za kolaborację z Niemcami, usiłowanie obalenia ustroju PRL i propagandę na rzecz waszyngtońsko-watykańskich mocodawców. Biskup zwolniony został w 1955 r. Zmarł 26 sierpnia 1963 r. i pochowany został w podziemiach Katedry Kieleckiej.  

Czwartek
23. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1922 – Sejm RP podjął uchwałę o budowie portu w Gdyni, jednej z najważniejszych inwestycji przemysłowych II RP. Wobec trudności swobodnego korzystania z portu w Wolnym Mieście Gdańsku władze RP postanowiły wybudować niezależny port, dający możliwość nieskrępowanego niczym dostępu do morza. 

  1939 – Polskie Radio nadało ostatnie przemówienie Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. 

  1944 – zakończenie walk powstańczych na Czerniakowie.

  1976 – w Warszawie powstał Komitet Obrony Robotników, mający na celu niesienie pomocy robotnikom represjonowanym po protestach w Radomiu, Ursusie i Płocku. Na czele KOR stanęli: Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, ks. Jan Zieja, Piotr Naimski, Wojciech Ziembiński, Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Adam Michnik. 

Piątek
24. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – miał miejsce jeden z najbrutalniejszych niemieckich ataków lotniczych i artyleryjskich na Warszawę: spłonął m.in. Pałac Krasińskich, Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych, filtry i elektrownia miejska.

  1941 – Rząd RP na Uchodźstwie ogłosił deklarację o przystąpieniu Polski do Karty Atlantyckiej. 

Sobota
25. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – internowany w Rumunii Prezydent RP prof. Ignacy Mościcki, nie mogąc wypełniać swych obowiązków, na mocy Konstytucji Kwietniowej wyznaczył swym następcą ambasadora RP w Rzymie gen. Bolesława Wieniawę – Długoszowskiego. Pod wpływem zakulisowych działań gen. Władysława Sikorskiego władze francuskie zablokowały nominację. 

Niedziela
26. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1908 – miała miejsce Akcja pod Bezdanami koło Wilna, w której członkowie Organizacji Bojowej PPS, pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, napadając na rosyjski pociąg pocztowy, zdobyli ponad 200 tysięcy rubli przewożonych z  Kongresówki do Petersburga. Pieniądze zostały przeznaczone na działalność niepodległościową Związku Walki Czynnej (zob. 17 czerwca 1908 r.). W akcji wzięło udział czterech późniejszych premierów Polski (Józef Piłsudski, Walery Sławek, Aleksander Prystor i Tomasz Arciszewski). Przed akcją Józef Piłsudski w liście do Feliksa Perla w przejmującym swoistym testamencie pisał m.in. Walczę i umrę jedynie dlatego, że w wychodku, jakim jest życie, żyć nie mogę, to ubliża – słyszysz – ubliża mi jako człowiekowi z godnością nieniewolniczą. Chcę zwyciężyć, a bez walki, i to walki na ostre, jestem nie zapaśnikiem nawet, ale wprost bydlęciem, okładanym kijem, czy nahajką (…). Moneta! Niech ją diabli wezmą, jak nią gardzę, ale wolę ją brać tak jak zdobycz w walce, niż żebrać o nią u zdziecinniałego z tchórzostwa społeczeństwa polskiego.  

  1946 – władze komunistyczne pozbawiły obywatelstwa polskiego 76. dowódców Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (m.in. gen. Władysława Andersa, Stanisława Kopańskiego i Stanisława Maczka).

  1953 – władze komunistyczne aresztowały Prymasa Polski Stefana kard. Wyszyńskiego i osadziły go na okres 3 lat w miejscach odosobnienia kolejno: w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy.