Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla  tygodnia :
06. Wrzesień 2021 - 12. Wrzesień 2021
Poniedziałek
06. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – początek dwudniowej bitwy o Warszawę w Powstaniu Listopadowym. Do narodowej legendy przeszły krwawe boje toczone z Rosjanami dowodzonymi przez feldmarszałka Iwana Paskiewicza na Woli, gdzie opór stawiały oddziały powstańcze dowodzone przez gen. Józefa Sowińskiego i ppor. Juliusza Ordona.

  1944 – oddziały powstańcze wycofały się z warszawskiego Powiśla. 

Wtorek
07. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1928 – w Gdyni otworzono pierwszą polską linię transoceaniczną.

  1939 – kapitulacja polskiej załogi na Westerplatte.

  1943 – w Warszawie żołnierze Armii Krajowej dokonali zamachu na Franza Bürkla, osławionego zastępcy komendanta więzienia na Pawiaku. 

Środa
08. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1831 – wojska rosyjskie feldmarszałka Iwana Paskiewicza zajęły Warszawę.

  1939 – rozpoczęła się obrona Warszawy przed atakiem wojsk niemieckich. Wojsko Polskie, wspomagane przez ludność cywilną, powstrzymało atak na barykadach ustawionych przy ul. Opaczewskiej na Ochocie.

  1968  w czasie oficjalnych uroczystości dożynkowych na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia, aktu samospalenia dokonał Ryszard Siwiec, żołnierz AK i urzędnik z Przemyśla, protestując w ten sposób wobec faktu użyciu wojsk polskich do pacyfikacji Praskiej Wiosny. Władze komunistyczne starały się całkowicie ukryć to wydarzenie, a z bohatera uczynić osobę psychicznie chorą. 

Czwartek
09. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1939 – początek trwającej do 18 września bitwy nad Bzurą (obszar Łęczyca-Kutno-Łowicz-Sochaczew) - największej i najkrwawszej bitwy w wojnie obronnej 1939 r., w której wzięły udział Armie „Poznań” i „Pomorze” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby. Polskie Radio nadało pierwsze przemówienie Komisarza Cywilnego Obrony Warszawy Prezydenta Stefana Starzyńskiego.

  1945 – oddziały antykomunistycznego podziemia pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego ps. „Harnaś” rozbiły ubeckie więzienie w Radomiu, uwalniając więźniów politycznych. 

Piątek
10. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1919 – oddziały polskie przekroczyły Berezynę i wyparły bolszewików z Borysowa.

  1920 – wojska polskie zdobyły Krasnopol i Sejny. W Smolarach nad Bugiem wojska gen. Stanisława Bułaka-Bałachowicza w brawurowym ataku na wojska bolszewickie wzięły do niewoli ponad trzystu jeńców.

  1939 – zakończyła się dwudniowa bitwy nad Wizną („Polskie Termopile”), podczas której 720 żołnierzy Wojska Polskiego dowodzonych przez kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza  Władysława Raginisa odpierało atak 40. tysięcznego XIX Korpusu Pancernego gen. Heinza Guderiana. Bitwa i samobójcza śmierć dowódcy odcinka polskiej obrony stała się kanwą popularnej piosenki szwedzkiej grupy „Sabathon”. W Bydgoszczy Niemcy rozstrzelali półtora tysiąca ludności cywilnej („Krwawa Niedziela”).

  1947 – ogłoszenie wyroków w procesie członków II Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Sobota
11. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1883 – w przededniu 200. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej w Krakowie otwarto w Sukiennicach Muzeum Narodowe.

  1932 – w katastrofie lotniczej na Śląsku Cieszyńskim zginęli wybitni polscy piloci Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. 

Niedziela
12. Wrzesień
 • Kartka z kalendarza

  1683 – wojska koalicji antymuzułmańskiej dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem armię turecką Kara Mustafy. Do zwycięstwa połączonych sił polsko-niemiecko-austriackich przyczyniła się głównie zwycięska szarża polskiej husarii. Bitwa pod Wiedniem obroniła Europę przez zalewem islamu i obok Bitwy Warszawskiej 1920 r. uważana jest za jedną z najważniejszych w dziejach świata.

  1917 – powołanie w Warszawie Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w składzie: kard. Aleksander Kakowski, Książe Zdzisław Lubomirski, hrabia Józef Ostrowski.

  1920 – wojska polskie wyparły bolszewików z Kowla i Kobrynia.

  1939 – rozpoczęły się walki w obronie Lwowa. W Abbeville we Francji sztaby wojskowe Francji i Wielkiej Brytanii ustaliły, że nie podejmą działań zbrojnych w stosunku do Niemiec, co stanowić miało wypełnienie zobowiązań sojuszniczych wobec Polski. O decyzji tej nie poinformowano władz Polski.

  1942 – utworzono Armię Polską na Wschodzie, na której czele stanął gen. Władysław Anders.