Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 12 stycznia 2020 roku zmarła w Częstochowie

 

ŚP

Sabina Świątek


urodzona 22 lutego 1928 roku w Radomsku.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 23 grudnia 2019 roku zmarł w Przemyślu

 

ŚP

mjr Jerzy Tomasz Kostiuk


urodzony 14 kwietnia 1923 roku we Lwowie.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Stanisława Kawałka

ps. „Wiewiórka”


urodzonego 15 listopada 1934 roku w Czyszkach k. Mościsk.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 26 grudnia 2019 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

ppłk Eugeniusz Tyrajski

ps. „Sęk”

 

urodzony 8 października 1926 roku w Nowym Brwilnie.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

gen. bryg. Tadeusza Bieńkowicza

„Rączego”


urodzonego 15 kwietnia 1923 roku w Lidzie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 17 grudnia 2019 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

por. Krystyna Maria Brzozowska

ps. „Nasza”


urodzona 26 sierpnia 1923 roku w Jeziornie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 4 grudnia 2019 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

ppor. Julita Bogumiła Marciniak

ps. „Jagienka”


urodzona 29 lipca 1931 roku w Brodnicy.

Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

ks. bp. prof. Bronisława Jana Dembowskiego

ps. „Szary”

 

urodzonego 2 października 1927 roku w Komorowie.

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 2 października 2019 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP

ppor. Danuta Aleksandra Hibner

ps. „Nina”


urodzona 30 października 1923 roku w Warszawie.

Z głębokim smutkiem
 przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP
Kornela Morawieckiego

 

urodzonego 3 maja 1941 roku w Warszawie.
Uczestnika strajków studenckich w 1968 roku.