Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 28 kwietnia 2019 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

płk dr inż. Marian Piotr Kazubski

ps. „Nowaczyk”, „Sęp”

 Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 31 marca 2019 roku zmarł w Warszawie,

przeżywszy 103 lata

 

ŚP

kpt. Jan Bohdan Gliński

ps. „Doktór Jan”, „Gbur”

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 marca 2019 roku zmarł w Krakowie

 

ŚP

płk Stanisław Dąbrowa-Kostka

ps. „Aleksander”

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 21 marca 2019 roku zmarł w Newark w USA

 

ŚP

płk Janusz Krzyżanowski

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 13 marca 2019 roku zmarł w Poznaniu

 

ŚP

ppłk Jerzy Władysław Wojsym-Antoniewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 7 marca 2019 roku zmarł w Zielonce k. Warszawy

 

ŚP

ppłk Jakub Ryszard Włodarczyk

ps. „War”

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, że

7 marca 2019 r. zmarła

 

ŚP

Barbara Piotrowska – Dubik

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 lutego 2019 roku zmarł w Sacramento

 

ŚP

gen. bryg. Emil Stefan Mentel

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 27 lutego 2019 roku zmarł w Chicago

 

ŚP

por. Leonard Mackiewicz

Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 11 lutego 2019 roku zmarł w Zakopanem

 

ŚP

kpt. Tadeusz Karczewski

ps. „Wierzba”