Uprzejmie informujemy, że 21 lipca p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wystosował pismo do osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, które na dzień 31 sierpnia 2017 roku nie będą pobierały świadczenia pieniężnego. W piśmie przedstawiona jest procedura ubiegania się o świadczenie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku.

 

Informujemy, że osoby uprawnione, które już złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego na formularzu zgodnym ze stanem prawnym od 31 sierpnia 2017 r. nie muszą tego robić ponownie.

 

Pismo skierowane do osób uprawnionych