W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do UdSKiOR, związanymi z nowymi regulacjami w zakresie opieki zdrowotnej, publikujemy pismo wystosowane przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia, Pana Daniela Rutkowskiego, opisujące je w sposób szczegółowy. Zamieszczamy też rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, które w niniejszym piśmie jest wspomniane.