W związku licznymi pytaniami dotyczącymi nowych uprawnień w zakresie opieki zdrowotnej przysługujących działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych, publikujemy odpowiedź p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Pana Andrzeja Jacyny na pismo p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka.