Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1906 – na zjeździe w Wiedniu doszło do rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej, w wyniku którego Józef Piłsudski stanął na czele PPS-Frakcja Rewolucyjna. PPP-Frakcja, w odróżnieniu od PPS–Lewica, głosiła prymat walki o niepodległość Polski nad marksistowską walką klas.

1918 –  Wojska ukraińskie zostały wyparte ze Lwowa.

1920 – Marszałek Piłsudski odznaczył miasto Lwów Orderem Wojennym Virtuti Militari.

1982 – w Londynie zmarł Stanisław Ostrowski (ur. 29 października 1892 r.), legionista, obrońca Lwowa w 1918 r., wybitny lekarz dermatologii, poseł na Sejm, ostatni przedwojenny prezydent Lwowa, Prezydent RP na Uchodźstwie w latach 1972-1979.