We wtorek 18 stycznia br. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje w Warszawie państwowe uroczystości pogrzebowe śp. Piotra Rzewuskiego – działacza NSZZ „Solidarność”, Grup Oporu „Solidarni” i Solidarności Walczącej. W ostatniej drodze zasłużonemu opozycjoniście towarzyszyć będzie szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk.

 

Msza św. żałobna za duszę śp. Piotra Rzewuskiego odprawiona zostanie o godz. 10:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Po zakończeniu liturgii głos zabierze minister Kasprzyk.

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Śp. Piotr Rzewuski zostanie pochowany w grobie rodzinnym w asyście honorowej żołnierzy Wojska Polskiego.

 

18 stycznia 2022 r., Warszawa       

            godz. 10:30 – Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15,

            godz. 12:00 – Cmentarz Wojskowy na Powązkach (kwatera G DOD, rząd Al. Zasłużonych, grób 17), ul. Powązkowska 43/45.

 

--

Piotr Rzewuski (ur. 18 marca 1956 r. w Wołominie, zm. 4 stycznia 2022 r. w Warszawie) był społecznikiem walczącym o wolność i prawdę, dwukrotnie więzionym przez władze komunistyczne w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Był wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Warszawie. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach Związku. Współorganizował w Warszawie Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny NSZZ „Solidarność”.

 

W pierwszej połowie 1982 r. został członkiem Grup Oporu „Solidarni” Regionalnej Komisji Wykonawczej Mazowsze NSZZ „Solidarność” i objął przywództwo „grupy grochowskiej”. Członkowie grupy drukowali i kolportowali wydawnictwa bezdebitowe, malowali hasła na murach, ubezpieczali akcje i manifestacje podziemia, m.in. akcję wmurowania na warszawskiej Starówce tablicy upamiętniającej ofiary manifestacji z 3 maja 1982 r. oraz akcję ustawienia na Cmentarzu Powązkowskim krzyża upamiętniającego ofiary stanu wojennego.

 

Piotr Rzewuski był prezesem i założycielem Fundacji Inicjatyw Patriotycznych, a także członkiem Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Rady Fundacji Wsparcia Historii i Kultury Polskiej.

 

Za działalność podziemną został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.