W piątek, 23 października br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w obchodach jubileuszu 75-lecia Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” w Warszawie.

 

Podczas uroczystości w siedzibie przychodni przy ul. Koszykowej na fasadzie budynku odsłonięta zostanie tablica pamiątkowa w hołdzie lek. por. Ładysławowi Piotrowskiemu, poległemu w Powstaniu Warszawskim w sierpniu 1944 roku. Po ceremonii złożenia wiązanek kwiatów nastąpi odsłonięcie tablicy poświęconej 75-leciu Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej. Po niej Szef UdSKiOR Jan Józef Kasprzyk uhonoruje medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” szczególnie zasłużonych pracowników przychodni, w tym jej dyrektora, doktora Władysława Wójcika.

 

23 października 2020 r., Warszawa

            godz. 11:00 – Przychodnia „CePeLek”, ul. Koszykowa 78.

 

--

Budynek obecnej Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej przy ul. Koszykowej 78 (przed wojną Koszykowa nr 2) został wzniesiony w latach 1927-28 przez znanego architekta profesora Romualda Gutta. Do roku 1945 mieściła się w nim Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa. 6 lutego 1945 roku Naczelny Dowódca Wojska Polskiego gen. Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz utworzenia sześciu szpitali okręgowych i trzech szpitali garnizonowych. Jeden ze szpitali zajął budynek dawnej Szkoły, mieszczący się przy ul. Koszykowej 78.

 

Uroczyste otwarcie wyremontowanego Szpitala Ministerstwa Obrony Narodowej z Polikliniką nastąpiło 10 listopada 1945 roku. Szpital służył opieką lekarską w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego oficerom oraz członkom ich rodzin i nie przyjmował żołnierzy służby zasadniczej. Był dobrze wyposażony pod względem technicznym i laboratoryjnym, a także kadrowym.

 

Przychodnia przy ul. Koszykowej 78, dzięki wysokiej jakości swoich usług, już dawno wrosła w świadomość warszawiaków jako miejsce szczególne, znane nie tylko środowisku wojskowych i ich rodzin. Dzięki umożliwieniu korzystania z jej usług medycznych wszystkim mieszkańcom Warszawy i okolic jest obecnie znaną i cenioną placówką.