W sobotę, 19 czerwca br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk weźmie udział w gali finałowej kończącej XIV edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego pt. „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514. Od Cedyni do Orszy”, która odbędzie się na dziedzińcu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

 

Podczas uroczystości zostaną ogłoszone wyniki konkursu. Minister Kasprzyk wręczy nagrody zwycięzcom, a także uhonoruje medalami „Pro Patria” nauczycieli, którzy od szeregu lat przygotowują młodzież do startu w Olimpiadzie. Planowane jest przemówienie Szefa UdSKiOR.

 

19 czerwca 2021 r., Sulejówek

godz. 11:00 – Muzeum Józefa Piłsudskiego, al. Piłsudskiego 29.

 

--

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” to olimpiada tematyczna adresowana do zafascynowanych historią uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zainteresowanych szeroko rozumianą historią wojskowości. Co roku w zawodach bierze udział niemal 3000 uczniów. Olimpiada jest rozgrywana w trzech etapach od listopada do czerwca, a jej zwieńczeniem są zawody finałowe w Warszawie, którym towarzyszą atrakcje dla uczestników i ich opiekunów. Zwycięzcy rywalizacji otrzymują cenne nagrody oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybranych uniwersytetach.

 

Organizatorami Olimpiady są: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


W niedzielę, 20 czerwca br., Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uda się do Tuchowa w województwie małopolskim, by wziąć udział we Mszy świętej sprawowanej z okazji jubileuszu ślubów zakonnych, kapłaństwa i pracy misyjnej o. Jana Kazimierza Głaza CSsR. Głównym celebransem w Bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny będzie Jubilat. Po Eucharystii minister Kasprzyk wręczy ojcu Janowi Kazimierzowi Głazowi pamiątkowego orła i ryngraf oraz wygłosi laudację.

 

20 czerwca 2021 r., Tuchów
    godz. 12:00 – Bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Wysoka 1.

--
o. Jan Kazimierz Głaz  (ur. w 1954 roku w Tuchowie) – podporucznik Wojska Polskiego, redemptorysta, kapelan Okręgu Kielce Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i innych organizacji kombatanckich, zasłużony dla Ziemi Zamojskiej i Solidarności NSZZ Region Środkowo-Wschodni.

 

Jan Głaz w 1973 r. został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służb Uzbrojenie i Elektroniki w Olsztynie, w 1974 r. ukończył Podoficerską Szkołę Artylerii w Orzyszu, przeniesiony do rezerwy w 1975 r. W 1979 r. po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie.

 

Od 1986 r. jako kapłan w Zamościu został kapelanem NSZZ „Solidarność”. Organizował Msze św. za Ojczyznę. Po założeniu Klubu Inteligencji Katolickiej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, m.in. przez Wydział IV Urzędu do Spraw Wyznań w Zamościu. Wielokrotnie odmawiano mu wyjazdu do „wszystkich krajów świata”, ze względu na utrzymywanie kontaktów z byłymi aktywnymi członkami „Solidarności” przebywającymi na emigracji oraz pośredniczenie w przekazywaniu pieniędzy z ośrodków na Zachodzie dla osób prowadzących antykomunistyczną działalność polityczną w PRL oraz prezentowanie wrogiego stosunku do władz państwowych (informacja z dokumentacji przekazanej przez IPN). Ówczesne władze uniemożliwiały mu organizację pielgrzymek do Miejsc Kultu Maryjnego na terenie Polski, m.in. na Jasną Górę i do Niepokalanowa. W trakcie swojej posługi kapłańskiej głosił patriotyczne kazania.

Wyrazem uznania dla działalności otrzymał m.in. Odznakę „Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej”, Medal „Pro Patria”. Mianowany w 2019 roku na stopień podporucznika Wojska Polskiego.