W związku z przypadającą w tym roku 155. rocznicą urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych organizuje w dniach 4-5 grudnia br. uroczystości upamiętniające jednego z Ojców naszej niepodległości.

 

Obchody zainauguruje w niedzielę 4 grudnia br. uroczysty Apel Pamięci na jednej z czterech polskich nekropolii narodowych, Cmentarzu na Rossie. W tym niezwykle ważnym dla historii naszego narodu miejscu odbędzie się również ceremonia wręczenia medali podczas której szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych uhonoruje osoby zasłużone Medalami „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945”, „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria”. Planowane jest przemówienie ministra Kasprzyka. Po złożeniu kwiatów przed Mauzoleum Matki i Serca Syna, gdzie pochowana jest Maria z Billewiczów – matka Józefa Piłsudskiego – i serce Marszałka, uczestnicy uroczystości przejdą w miejsce pochówku dwudziestu powstańców styczniowych, bohaterów trzech narodów – polskiego, litewskiego i białoruskiego, gdzie również zostaną złożone kwiaty.

 

Niedzielne uroczystości zakończy Msza święta w Kościele św. Teresy w intencji Marszałka, której przewodniczyć będzie biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz. Po modlitwie duchownych innych wyznań i poświęceniu odznaki 1. Brygady Legionów Polskich uczestnicy przejdą do kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej, gdzie nastąpi ceremonia ofiarowania odznaki jako dziękczynnego wotum za Niepodległość.

 

W poniedziałek , 5 grudnia br. po nawiedzeniu Kościoła św. Kazimierza w Powiewiórce, w którym 15 grudnia 1867 roku ochrzczono Józefa Piłsudskiego, uczestnicy obchodów przejadą do Zułowa, w którym przyszedł na świat. Tu, przy tablicy pamiątkowej poświęconej Marszałkowi odbędzie się uroczystość podczas której szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk odznaczony zasłużone osoby Medalami „Pro Bono Poloniae” i „Pro Patria” oraz wręczy w imieniu Prezydenta RP Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Planowane jest przemówienie ministra Kasprzyka.

 

Następnie, na Cmentarzu Wojskowym na Antokolu w Wilnie szef UdSKiOR złoży kwiaty przed pomnikiem w kwaterze wojennej polskich żołnierzy z lat 1919-1921 oddając cześć rodakom poległym w walkach z bolszewikami. Jan Józef Kasprzyk upamiętni również Litwinów zamordowanych przez radzieckich żołnierzy podczas zbrojnej interwencji w roku 1991.

 

4 grudnia 2022 r., Wilno

godz. 11:00 – Cmentarz na Rossie, Rasų gatve 32

godz. 17:00 – Kościół św. Teresy, Baziljonų gatve/Auštros Vartų gatve


5 grudnia 2022 r., Zułów, Wilno

godz. 11:30 – Tablica pamiątkowa poświęcona Marszałkowi, Zułów

godz. 14:00 – Pomnik w kwaterze wojennej polskich żołnierzy z lat 1919-1921, Cmentarz Wojskowy na Antokolu, Saulés gatve, Wilno

godz. 14:15 – Mauzoleum litewskich ofiar poległych podczas radzieckiej interwencji w 1991 roku, Cmentarz Wojskowy na Antokolu, Saulés gatve, Wilno