Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1969 – w Dartford w Wielkiej Brytanii zmarł gen. Henryk Krok-Paszkowski (ur. 1 kwietnia 1887 r.), dowódca II plutonu I Kompanii Kadrowej, legionista I Brygady, uczestnik walk o Przemyśl i Lwów w 1918 r., w II RP m.in. dowódca 20 Dywizji Piechoty i Okręgu Korpusu I Warszawa, w wojnie obronnej 1939 r. dowódca 45 Dywizji Piechoty, internowany w Rumunii, po wojnie pozostał na emigracji.