Kalendarz wydarzeń

Kartka z kalendarza

1910 – w Krakowie i we Lwowie z inicjatywy działaczy Organizacji Młodzieży Niepodległościowej „Zarzewie” (m.in. Mieczysława Norwid – Neugebauer i Henryka Bagińskiego) powołano tajną organizację Armia Polska, w miejsce działającego wcześniej Polskiego Związku Wojskowego, zrzeszającą głównie młodzież akademicką i gimnazjalną o poglądach narodowych. 

1918 – Rada Regencyjna powołała w Warszawie rząd pod przewodnictwem Jana Kucharzewskiego.

1920 – wojska polskie rozbiły pod Horodyszczem 144 Dywizję Strzelców Armii Czerwonej, a nad Prypecią polska kawaleria rozbiła 44 Dywizję Strzelców, biorąc do niewoli 1200 jeńców.

1963 – w Przemyślu oddziały MO brutalnie spacyfikowała mieszkańców, protestujących przeciwko likwidacji przez władze komunistyczne Średniej Szkoły Organistowskiej oo. Salezjanów.