Kalendarz wydarzeń

Wydarzenia dla
Wtorek, 12. Październik 2021
wieczne
 • Kartka z kalendarza

  1794 – po dostaniu się do niewoli rosyjskiej gen. Tadeusza Kościuszki), Naczelnikiem Powstania został Tomasz Wawrzecki.

  1917 – cesarze Niemiec i Austro-Węgier ustanowili w Warszawie Radę Regencyjną Królestwa Polskiego, w której skład weszli kard. Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski i hr. Józef Ostrowski. Rada miała sprawować najwyższą władzę na terenie Królestwa aż do czasu wyboru króla Polski lub regenta, otrzymała też prawo powoływania rządu i zwoływania Rady Stanu.

  1920 – proklamowano powstanie tzw. Litwy Środkowej, organizmu państwowego, na którego czele stanął gen. Lucjan Żeligowski jako dowódca wojsk Litwy Środkowej oraz Tymczasowa Komisja Rządząca.

  1921 – Rada Ligi Narodów podjęła decyzję o podziale Górnego Śląska między Polskę i Niemcy. W wyniku tej decyzji Polska otrzymała zaledwie 30 % tego obszaru. 

  1939 – niemieckie władze okupacyjne ustanowiły na zajętych, a nie włączonych do Rzeszy, terenach Polski Generalne Gubernatorstwo.

  1943 – oddziały 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki stoczyły bitwę pod Lenino. W walkach zginęło ponad pół tysiąca żołnierzy polskich, a blisko 1800 odniosło rany, co stanowiło blisko 25% stanu osobowego formacji. Tak wielkie straty, niewspółmierne do znaczenia militarnego bitwy, były wynikiem decyzji dowództwa sowieckiego, mającej na celu doprowadzenie do jak największego wykrwawienia się oddziałów polskich.