ETR

 

O Urzędzie w języku łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych znajduje się przy ulicy Wspólnej 2/4 w Warszawie. Urzędem kieruje Szef Urzędu Lech Parell.

 

 

 

 

Czym zajmuje się Urząd?

 

 

 

Nasz Urząd opiekuje się bohaterami, którzy walczyli o wolność Rzeczypospolitej podczas drugiej wojny światowej i w okresie zniewolenia komunistycznego. Są nimi zarówno kombatanci, jak i działacze opozycji antykomunistycznej. Opiekujemy się również osobami represjonowanymi przez Niemców i Sowietów w czasie II wojny światowej oraz przez władze komunistyczne w okresie PRL.

 

Wszystkie osoby, które otrzymały decyzję Szefa Urzędu o przyznaniu lub potwierdzeniu uprawnień, są naszymi podopiecznymi.

 

Podopieczni Urzędu mogą korzystać z różnych przywilejów. Mają prawo do otrzymywania dodatków pieniężnych, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo przez nasz Urząd. Podopieczni Urzędu mają pierwszeństwo w dostępie do lekarzy i nie potrzebują skierowania do lekarzy specjalistów. Mogą bez kolejki wykupić leki w aptece. Przysługują im tańsze bilety na podróż pociągiem i komunikacją miejską.

 

Podopieczni Urzędu mogą również otrzymać od Szefa Urzędu pomoc pieniężną. Mogą ją przeznaczyć na zakup sprzętu medycznego i leków, opłacenie opieki pielęgnacyjnej lub innych kosztów związanych między innymi z leczeniem, jeśli nie stać ich na samodzielne poniesienie tych wydatków.

 

Pamiętamy o bohaterach walk o wolność Polski i o osobach represjonowanych z powodów politycznych. Szef Urzędu nadaje im honorowe odznaczenia. Organizujemy na ich cześć i z ich udziałem uroczystości w kraju i za granicą w rocznice ważnych wydarzeń historycznych. Zdjęcia i filmy z tych uroczystości możesz obejrzeć na naszej stronie internetowej i profilach Urzędu na Facebooku, Twitterze i YouTube.

 

Szef Urzędu przyznaje dotacje, czyli środki do wydania na konkretny cel. Otrzymują je organizacje, które wygrają konkurs. Za te pieniądze organizacje wydają książki i nagrywają filmy o tematyce historycznej związanej z działalnością Urzędu. Organizują również wydarzenia o charakterze patriotycznym. Dotacje przyznawane są także na wykonywanie zadań opiekuńczych na rzecz naszych podopiecznych. Tak było podczas pandemii, gdy organizacje dowoziły kombatantom obiady do domów.

 

Wspólnie z innymi urzędami i ministerstwami pracujemy nad przepisami prawa dotyczącymi kombatantów, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Staramy się, by pomoc dla nich była coraz lepsza i aby mogło z niej korzystać jak najwięcej osób potrzebujących.

 

 

 

Jak stać się podopiecznym Urzędu?

 

 

 

Żeby stać się podopiecznym Urzędu, musisz otrzymać decyzję Szefa Urzędu o przyznaniu lub potwierdzeniu uprawnień kombatanta, działacza opozycji antykomunistycznej albo osoby represjonowanej.

 

W tym celu przygotuj wniosek, podpisz go i wyślij do naszego Urzędu pocztą, przez ePUAP albo złóż go osobiście w naszym Punkcie Informacyjnym.

 

Możesz skorzystać z formularzy wniosków znajdujących się na stronie internetowej Urzędu. Wejdź w zakładkę „Uprawnienia”, a później „Formularze”. Pobierz formularz właściwego wniosku, wypełnij go, podpisz, załącz wymagane dokumenty i wyślij do Urzędu albo złóż w Punkcie Informacyjnym.

 

Jeśli nie możesz sam przeczytać formularza, wybrać właściwego, pobrać go ze strony internetowej, uzupełnić go, nie możesz go podpisać albo wysłać, skontaktuj się z naszymi pracownikami. Udzielą ci szczegółowych wskazówek, co należy zrobić, żeby złożyć kompletny wniosek.

 

Po otrzymaniu wniosku będziemy w tej sprawie prowadzić postępowanie administracyjne. Na koniec Szef Urzędu może wydać decyzję o potwierdzeniu uprawnień.

 

 

Wejście do Urzędu

 

 

Do budynku, w którym znajduje się Urząd, możesz wejść głównym wejściem od ulicy Wspólnej. Z tej strony znajduje się recepcja. Przed budynkiem znajduje się parking z miejscami dla niepełnosprawnych oznaczonymi kolorem niebieskim oraz wjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi do budynku otwierają się automatycznie. Żeby wejść do części budynku zajmowanej przez Urząd, umów się wcześniej z pracownikiem prowadzącym twoją sprawę i pobierz przepustkę w recepcji.

 

Do budynku możesz wejść także od ulicy Żurawiej, gdzie również są miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oznaczone kolorem niebieskim. Z tej strony w budynku, na parterze znajduje się Punkt Informacyjny naszego Urzędu. Aby do niego wejść, nie musisz mieć przepustki.

 

 

 

 

Punkt Informacyjny

 

 

 

Do Punktu Informacyjnego możesz zjechać windą dla osób niepełnosprawnych, którą obsługuje się samodzielnie. W Punkcie Informacyjnym możesz zostawić pismo albo porozmawiać z pracownikiem Urzędu. Punkt Informacyjny jest otwarty od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do godziny 16.15 (z przerwą od godziny 13.00 do godziny 13.30).

 

 

W budynku

 

 

 

W budynku są szerokie korytarze i drzwi, w których zmieści się wózek inwalidzki. Na każdym piętrze są łazienki dla osób niepełnosprawnych, oznaczenia, które im pomagają i windy. Jest winda z oznaczeniami w alfabecie Brajla. W windzie tej są emitowane ustne komunikaty, które informują o tym, na jakim piętrze się znajdujemy i o tym, że otwierają się drzwi. Pętla indukcyjna wspomagająca aparaty słuchowe znajduje się w recepcji i w sali konferencyjnej. W sali konferencyjnej odbywają się spotkania. W budynku są dostępne fotele do wynoszenia osób, które nie będą mogły wyjść same w razie niebezpieczeństwa, na przykład w razie pożaru. Są wyznaczeni opiekunowie na wypadek ewakuacji. Każda osoba niepełnosprawna otrzyma w razie niebezpieczeństwa pomoc, jakiej będzie potrzebowała.

 

 

Obsługa osób niesłyszących i niedosłyszących w Urzędzie

 

 

 

 

W Urzędzie można porozmawiać w języku migowym.

Zgłoś nam chęć skorzystania z pomocy tłumacza na 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie. Wybierz do rozmowy z tłumaczem Polski Język Migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) albo system komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zgłoszenie możesz przekazać w dowolnej formie:

  • możesz wysłać faks na nr 22 227 04 07 albo e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
  • możesz złożyć pismo osobiście w Punkcie Informacyjnym lub wysłać je pocztą na adres: Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa albo wysłać je przez ePUAP na adres: /UdSKiOR/skrytka albo
  • możesz zadzwonić lub poprosić inną osobę, żeby zadzwoniła w twoim imieniu na numer telefonu: 22 276 77 77 – wówczas możesz telefoniczne zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

 

Możesz też porozmawiać z nami on-line w języku migowym. W tym celu zainstaluj na swoim komputerze lub telefonie program Skype używany w naszym Urzędzie. Następnie kliknij w ten link: Kontakt w języku migowym.

nr 7 (403) Lipiec

K07