Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 25 marca 2020 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP.

kpt. Ludomir Stanisław Laskowski


urodzony 1 sierpnia 1923 roku we Włocławku.

W czerwcu 1941 roku zesłany przez NKWD do Kazachstanu.

Od marca 1942 roku służył w 10. Pułku Artylerii Lekkiej

10. Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych formowanych w ZSRR.

Od kwietnia 1942 roku przebywał z Armią gen. Andersa w Iranie,

a następnie Iraku i Palestynie.

Po ukończeniu w styczniu 1944 roku

Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii,

służył w 3. Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej

3. Dywizji Strzelców Karpackich.

Od kwietnia 1944 roku w składzie 2. Korpusu Polskiego

przeszedł całą kampanię włoską.

Walczył m.in. nad rzeką Sangro, pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią.

W kwietniu 1945 r. mianowany na stopień podporucznika.

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii.

W 2006 roku powrócił do Polski.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Walecznych,

Krzyżem Monte Cassino,

       oraz innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych