Z głębokim smutkiem zawiadamiam,

że 5 kwietnia 2020 roku zmarła w Warszawie

 

ŚP.

mjr Jadwiga Zofia Obrembalska ps. „Jaga”, „Tadeusz”


urodzona 4 kwietnia 1932 roku w Warszawie.

Od lipca 1948 roku łączniczka antykomunistycznej organizacji młodzieżowej „Skorpion”

działającej na terenie Warszawy.

Aresztowana 4 kwietnia do 9 września 1949 roku więziona

w aresztach WUBP przy ulicy Sierakowskiego, Cyryla i Metodego

i w więzieniu karno-śledczym „Toledo” przy Ratuszowej.

Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie

skazana na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu.

 

Wieloletnia Prezes Zarządu Głównego

Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego

i członek Rady do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych.

W latach 1993-2001 Przewodnicząca Komitetu Budowy Pomnika

ku Czci Pomordowanych w Praskich Więzieniach 1944-1956

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

odsłoniętego 8 października 2001 roku przy ulicy Namysłowskiej.

 

Uhonorowana Krzyżem Oficerskim

Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Pro Bono Poloniae i innymi odznaczeniami.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

 

Cześć Jej Pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych