Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 10 maja 2020 roku zmarł w Bredzie

 

ŚP

Roman Wiktor Figiel


urodzony 6 stycznia 1926 roku w Janowie na Górnym Śląsku.

Od 2 lipca 1944 roku żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Po przeszkoleniu skierowany do służby w 1. batalionie saperów

1. Dywizji Pancernej generała Maczka.

Jako saper przeszedł cały szlak bojowy Dywizji

na terenie Francji, Belgii, Holandii i Niemiec.

Uczestniczył w działaniach zbrojnych od Caen,

poprzez wyzwolenie Gandawy i Bredy,

do zajęcia bazy w Wilhelmshaven.

Po demobilizacji pozostał na emigracji w Holandii.

 

Odznaczony między innymi

Złotym Krzyżem Zasługi,

Medalem Wojska, Medalem Pro Bono Poloniae

i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych