Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 24 maja 2020 roku zmarł w Toruniu

 

ŚP

Kpt. Edmund Kazimierz Semrau


urodzony 21 stycznia 1926 roku w Chełmnie.

 

Żołnierz 2. szwadronu 1. Pułku Pancernego

1. Polskiej Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka,

z którą przeszedł szlak bojowy na terenie Belgii, Holandii i Niemiec.

Po demobilizacji w czerwcu 1948 roku powrócił do Polski.

 

Był człowiekiem bardzo zasłużonym

w podtrzymywaniu tradycji niepodległościowej

i upowszechnianiu wiedzy o polskim czynie zbrojnym

w czasie II wojny światowej.

 

                                                  Odznaczony między innymi                                                

Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,

Medalem Pro Bono Poloniae

i innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi.

 

Cześć Jego pamięci!

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych