Z głębokim żalem zawiadamiam,

że dnia 2 czerwca 2020 roku zmarł w Warszawie

 

ŚP

mjr Marian Słowiński

 
urodzony 8 maja 1919 roku w Inowrocławiu.

Uczestnik Wojny Obronnej 1939 roku

w składzie 67. pułku piechoty w Brodnicy

i 167. Zapasowego Pułku Piechoty w Rzeszowie,

do kwietnia 1940 roku internowany w Érsekújvár na Węgrzech.

Po przedostaniu się na teren Francji i wstąpieniu do Wojska Polskiego

uczestniczył w walkach z Niemcami w kampanii francuskiej.

Po wyewakuowaniu do Wielkiej Brytanii służył w 65. batalionie czołgów

1. Pułku Pancernego 1. Dywizji Pancernej.
Jako dowódca czołgu przeszedł cały szlak bojowy 1. Dywizji Pancernej,

od walk w Normandii na linii Chambois – Falaise w Operacji Overlord,

poprzez wyzwolenie Belgii i Holandii,

po zdobycie bazy Kriegsmarine w Wilhelmshaven.

Po demobilizacji z wojska w maju 1947 roku, powrócił do Polski.

 

 

Był człowiekiem szczególnie zasłużonym

w upowszechnianiu wiedzy o czynie zbrojnym

1. Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka.

 

Odznaczony między innymi

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Francuskim Orderem Legii Honorowej,

Medalem Pro Bono Poloniae

i innymi odznaczeniami polskimi i zagranicznymi.

 

 

Cześć Jego pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych