Z głębokim smutkiem

przyjąłem wiadomość o śmierci

 

ŚP

Kazimierza Ludwika Potockiego


wieloletniego Prezesa Warszawskiego i Krajowego Zarządu

Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników.

W latach 1948-1949 był sądzony

przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi.

W latach 1952-1954 odbywał w ramach represji służbę zastępczą

w Wojskowym Korpusie Górniczym, jako żołnierz-górnik

w Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 

 

Jan Józef Kasprzyk

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów

i Osób Represjonowanych