Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 26 lipca 2020 roku zmarł

 

ŚP
kpt. Marian Czajkowski
    ps. „Dym”   

 

urodzony 23 lipca 1931 roku w Leszczydole-Pustkach.
W latach 1950-1951 działał na północnym Mazowszu
w strukturze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Jeden z ostatnich żyjących żołnierzy Oddziału Jana Kmiołka „Wira”.
We wrześniu 1951 roku aresztowany przez władze komunistyczne.
Po ciężkim śledztwie więziony w Pułtusku, Warszawie,
Sztumie, Strzelcach Opolskich i Opolu.
W maju 1956 roku zwolniony na mocy amnestii.

 

Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Więźnia Politycznego Okresu Stalinowskiego
oraz Medalem „Pro Patria”.

 

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

 

Cześć Jego Pamięci!

 


Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych