Z głębokim smutkiem zawiadamiam,
że 30 lipca 2020 roku zmarł


ŚP
mjr Zbigniew Dłużniewski

urodzony 18 maja 1924 roku w Warszawie.
W kwietniu 1940 roku zesłany
przez NKWD do Kazachstanu.


Od lutego 1942 roku żołnierz 10. Dywizji Piechoty
w składzie Polskich Sił Zbrojnych formowanych w ZSRR.
W kwietniu 1942 roku ewakuowany do Iraku.
Od maja 1942 roku służył na Bliskim Wschodzie
 w 3. Dywizji Strzelców Karpackich.
Od marca 1944 roku uczestniczył w kampanii włoskiej
w składzie 2. Brygady Strzelców Karpackich.
Podczas bitwy pod Monte Cassino pełnił funkcję
noszowego w punkcie sanitarnym.
Następnie walczył w kampanii adriatyckiej,
w 3. Karpackim Pułku Artylerii Przeciwlotniczej.
W sierpniu 1947 roku powrócił do Polski.

Uhonorowany Krzyżem Monte Cassino,
Medalem Pro Bono Poloniae
oraz innymi odznaczeniami
polskimi i brytyjskimi.

Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

Cześć Jego Pamięci!


Jan Józef Kasprzyk
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych