Poniżej przedstawiamy linki do najważniejszych zmian przepisów prawa w okresie 2017-2021 r.

 

Nowelizacja 2021

Sybiracy

Działacze opozycji antykomunistycznej - nowelizacja 2020

Działacze opozycji antykomunistycznej - nowelizacja 2017

nr 5 (401) Maj

202405