Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 marca 2022 roku Punkt Informacyjny Urzędu jest ponownie otwarty. Punkt Informacyjny jest czynny w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.15 – 16.15 (przerwa w godz. 13.00 – 13.30).

 

Zachęcamy Państwa do kontaktu z Urzędem pod nr 22 276 77 77 lub adresem e-mail: info@kombatanci.gov.pl.

 

Dla ułatwienia kontaktu udostępnione zostały dla Państwa dodatkowe numery telefonów: 22 276-77-48, 22 276-77-72, 22 276-77-47, 22 276-77-46, 22 276-77-73, 22 276-77-51, 22 276-77-39, 22 276-77-79, 22 276-77-55, 22 276-77-19, 22 276-77-49.
Lista podmiotów, których oferty zostały negatywnie rozpatrzone na posiedzeniu Komisji.

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

 1. Stowarzyszenie Biało-Czerwona Opole Konkurs na podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 0,00
 2. Stowarzyszenie Pamięci Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej Drogi do Niepodległej - wieczór wspomnień 0,00
 3. Stowarzyszenie Historyczne im. Danuty Siedzikówny „INKI” INKA 0,00

 

Lista podmiotów, których oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn określonych w pkt. VII.5 ogłoszenia

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Podstawa odrzucenia
 1. Fundacja Dziedzictwa Rzeczypospolitej Śpiewnik Niepodległości - edukacyjny, multimedialny portal pieśni patriotycznych (www.spiewnikniepodleglosci.pl). Rozbudowa projektu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 2. Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego Festiwal "Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie" Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert.
 3. Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska Stefan Mirowski - harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK - Nasz bohater Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
 4. Stowarzyszenie Miłośników Dębna Koncert Pieśni Patriotycznych Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 5. Fundacja Valkyria Veterans "Patriotyzm - nasze wczoraj, dzisiaj i jutro" Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II Ogłoszenia .
 6. Stowarzyszenie WEST Koncert pieśni Powstania Warszawskiego na terenie dawnego obozu Durchgangslager 121 w Pruszkowie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 7. Stowarzyszenie ODRA-NEMEN, Oddział Mazowiecki Upamiętnienie mieszkańców Sulejówka zamordowanych w Katyniu Odrzucenie - brak wymaganych załączników.
 8. Fundacja Niny Nowak "Dla Rzeczypospolitej" Koncert i uroczystości w Kaplicy Katyńskiej Katedry polowa Wojska Polskiego Najświętszej Maryi Królowej Polski w Warszawie Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 9. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" Spotkanie integracyjne działaczy opozycji antykomunistycznej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 10. Stowarzyszenie "Wolni i Solidarni 1980-1989" Obchody 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Koszty administracyjne przekroczyły 10% planowanej kwoty dotacji. Zaprezentowane w ofercie zadanie jest spoza zakresu zadań objętych konkursem.
 11. Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 12. Stowarzyszenie Folkloru Miejskiego "AGRAFA" Dziękujemy za wolność - koncerty religijno-patriotyczne Odrzucenie - cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 13. Automobilklub Toruński Wieczornica uczestników Rajdu Niepodległości Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz cele statutowe stowarzyszenie nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 14. Polska Fundacja Kościuszkowska Sympozjum międzynarodowe - 275 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki - "Bohater wciąż potrzebny" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz dotyczy realizacji trzech różnych zadań publicznych w różnych terminach
 15. Fundacja Instytut Białowieski Centrum Zrównoważonego Rozwoju "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 16. Fundacja Konkursu Historycznego Patria Nostra Konkurs filmowy Patria Nostra - VI edycja Mazowsze Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
 17. Stowarzyszenie Edukacyjne "Łapska Dwójka" Budowanie postaw patriotycznych młodzieży w Gminie Łapy Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
 18. Lokalna Grupa działania Pałuki - Wspólna Sprawa Konkurs historyczny "Pamiętamy" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 19. Fundacja na Rzecz Wspierania Rodziny "Źródła" "Źródła Niepodległej" - koncert patriotyczny Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 20. Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Węgorapa Koncert "Wspólne śpiewanie najpiękniejszych pieśni wojskowych" Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Oferta dotyczy realizacji dwóch zadań.
 21. Stowarzyszenie Maj 77 Dzieła Szprota w audiobooku Odrzucenie - oferta złożona po terminie składania ofert oraz zawiera uchybienia formalne
 22. Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich Projekt, wykonanie i instalacja w Sanktuarium św. Józefa w Krakowie tablicy memorialnej poświęconej kapelanom WP ofiarom zbrodni katyńskiej Odrzucenie - oferta odrzucona z przyczyn formalnych. Do oferty nie dołączono wymaganych dokumentów, tj. zgody konserwatora zabytków.
 23. Fundacja Pokolenia Kolumbów W podróż z historią! - powstańczy pociąg do prze(y)szłości Odrzucenie - do oferty nie dołączono informacji uzupełniającej niezbędnej do oceny zadania publicznego.
 24. Szwadron Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich Wrześniowe szlaki polskiej kawalerii Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Dotyczy realizacji czterech zadań.
 25. Stowarzyszenie EKO-SPOL Koncert Niepodległości w 101. rocznicę Bitwy Warszawskiej i 41. rocznicę porozumień sierpniowych Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak tabeli V.A i V.B.
 26. Ochotnicza Straż Pożarna w Domanowie Rekonstrukcja bitwy pod Domanowem Odrzucenie - cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 27. Małopolski Klub Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich Lekcja Historii na Przedpolu Bitwy pod Mokrą - 2021 Odrzucenie - oferta złożona po terminie składnia ofert.
 28. Fundacja Armenian Foundation "Ocalić od zapomnienia" upamiętnienie istniejącego miejsca pamięci narodowej poprzez wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej Jadwigi Zarugiewiczowej Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: opinii IPN i pisemnej zgody dyspozytora terenu.
 29. Fundacja Armenian Foundation Wykonanie haftu na sztandarze Ormian polskich Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne. Brak wymaganych załączników: nie dołączono projektu wykonania haftu na sztandarze.
 30. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Wspólna Wigilia Kombatantów: "Z polską kolędą przez wieki" Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert.
 31. Stowarzyszenie Niezłomna Polska - Dobre Słowo Koncert ku pamięci prof. Witolda Kieżuna - jednego z największych bohaterów Powstania Warszawskiego Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 32. Fundacja "Zatrzymać Czas" Melduję Tobie Polsko Odrzucenie - zawiera uchybienia formalne. Zaprezentowane zadanie (monodram)   spoza zakresu działań określonych w ogłoszonym przez Urząd Otwartym Konkursie Ofert, cele statutowe organizacji nie obejmują sfery zadań publicznych w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 33. Stowarzyszenie "Polska Wieś" Bohater Krzysztof Kamil Baczyński dla Ojczyzny Odrzucenie - oferta obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
 34. Stowarzyszenie "Gloria in Musica" Ignacemu Mielżyńskiemu w 150. rocznicę urodzin Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne.
 35. Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo Pamiętajmy naszych bohaterów 2021 Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz obejmuje więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie II ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert.
 36. Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych Wyjazd Pamięci szlakiem martyrologii i zagłady Polaków od KZ Dachau na terenie Niemiec po miejsca męczeństwa, represji i śmieci w Systemie Obozów Mauthausen-Gusen w Górnej Austrii z udziałem w uroczystościach odsłonięcia tablicy inskrypcyjnej ojca Mariana Żelazka w KZ Dachau oraz z udziałem w dorocznych uroczystościach upamiętniających Ofiary Zamku Śmierci Hartheim Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 37. Stowarzyszenie „Nasze Łapy – Twoja Przyszłość” Gminny Konkurs Pieśni patriotycznej Odrzucenie - zadanie spoza działalności statutowej oferenta oraz oferta zwiera uchybienia formalne.
 38. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Artystycznych „Harmonia” Matka Sybiraczka Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
 39. Stowarzyszenie Przyjaciół Podgórzna – Podgórze Upamiętnienie miejsca obozu jeńców wojennych w Borowicach Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz nie dołączono wymaganych załączników.
 40. Stowarzyszenie Miłośników Krajny „Tribus” „Patriotyzm po krajeńsku, czyli 100-lecie odzyskania Niepodległości na Krajnie”. - realizacja projektu w ramach zadania objętego konkursem: Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne oraz jej zadanie jest spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 41. Stowarzyszenie Wolnego Słowa Pamiętamy. Uroczystości w XXXX rocznicę stanu wojennego. Odrzucenie - oferta zawiera uchybienia formalne
 42. Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „KRESY RP” Wirtualne Muzeum 2 Korpusu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 43. FUNDACJA MOJE PODL@SIE. NOWOCZESNE, KREATYWNE, TWÓRCZE Zwiedzanie miejsc ważnych dla historii za pomocą drona oraz Internetu Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.
 44. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego Przewodnik Turystyczno – Edukacyjny MIEJSCA PAMIĘCI IV OBWODU AK OCHOTA Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w Ogłoszeniu Otwartego Konkursu.
 45. Radio Warszawa Pamiętamy! Odrzucenie - zadanie spoza zakresu zadań określonych w ogłoszeniu Otwartego Konkursu Ofert.

Kalendarium

Sierpień
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Biuletyn Kombatant

nr 6 (378) Czerwiec 2022

2022.06